0

Mga kababayan, ang lahat ng mga ginagawa nating ito ay magbibigay-bunga sa libo-libong hanapbuhay para poder sa ating mga kababayan

Mga kababayan, ang lahat ng mga ginagawa nating ito ay magbibigay-bunga sa libo-libong hanapbuhay para poder sa ating mga kababayan As of Will get this present year, our very own a career rates [...]